Filozofia

Svetlo – zdroj života

Svetlo – odraz skutočnosti

Svetlo – opak tmy

Svetlo – forma kreativity

Svetlo – rozmer slobody

Svetlo – symbol nádeje

Svetlo – okamih hodný   uchovania  ——  Otvor  sa  S v e t l u !